Jumlah Penduduk menurut Keadaan Cacat

  • Dibaca: 225 Pengunjung

NO

KEADAAN CACAT

JUMLAH

1.

Cacat Fisik

17

2.

Tuna Rungu

6

3.

Tuna Wicara

4

4.

Tuna Netra

6

5.

Lumpuh

4

 

Total

37

  • Dibaca: 225 Pengunjung